Colofon

Schoolsport#010 is een product van de gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Directie Sport & Cultuur
Uitvoeringsteam Schoolsport
www.rotterdam.nl/sportenrecreatie
www.rotterdamsport.nl