Disclaimer

Sportbedrijf Rotterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de www.schoolsport010.nl en de informatie op de webpagina’s waarnaar via deze website wordt doorverwezen is bedoeld als vrijblijvend en geeft niet automatisch recht op deelname aan het programma of onderdelen daarvan.

Beperkte aansprakelijkheid
Sportbedrijf Rotterdam spant zich in om inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het aanbod kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportbedrijf Rotterdam. In het bijzonder zijn de credits op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die getoond worden op deze website liggen bij de Sportbedrijf Rotterdam. Teksten, afbeeldingen en andere materialen mogen niet verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Sportbedrijf Rotterdam.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.